ACE

Bearing Kits (MAN0679)

REF DESCRIPTION QUANTITY PART NO
**M** IB5 BEARING & SEAL KIT FORD 1 X-IB5.BSK01
**M** IB5-ASM -ROBOTICAL- BEARING & SEAL KIT FORD 1 X-IB5.BSK02

Bearings (MAN0674)

REF DESCRIPTION QUANTITY PART NO
650 IB5 FORD ROLLER BEARING (22x52x15) 1 X-IB5.BE01
650 IB5-ASM BEARING - INPUT SHAFT (BELLHOUSE SIDE) 1 X-IB5.BE07
651 IB5 BALL BEARING (SEALED) + GROOVE (27.9x68x19) 1 X-IB5.BE06
652-1 GETRAG 285 (GS6-53BG 6-SPEED)BALL BEARING (42.5x62.5x17.5) 1 X-G285.BE07
652-1 IB5 FORD ROLLER BEARING (34.5x52.5x19) 1 X-IB5.BE02
652-2 IB5 FORD 5-SPEED INNER RACE - MAINSHAFT (27.5x42.5x19) 1 X-IB5.BE08
652-2 IB5 FORD INNER RACE (27.5x52.5x19) 1 X-IB5.BE09
653 IB5 FORD BALL BEARING (25x62x19) 1 X-IB5.BE03
654 IB5 FORD TAPERED ROLLER BEARING - DIFFERENTIAL (38x65x20) 1 X-IB5.BE05
655 IB5 FORD TAPERED ROLLER BEARING - DIFFERENTIAL (38x71x19.3) 1 X-IB5.BE04

Gaskets & Seals (MAN0620)

REF DESCRIPTION QUANTITY PART NO
101 IB5 FORD GASKET 5TH GEAR HOUSING 1 X-IB5.GAS02
102 IB5 FORD GASKET END COVER 1 X-IB5.GAS01

Hard Parts (MAN0640)

REF DESCRIPTION QUANTITY PART NO
847 / 855 FORD IB5 5SP 1ST, 2ND 3PC SYNC INNER CONE 1 X-IB5.SYNC01
847 / 855 FORD IB5 5SP 1ST & 2ND 3PC SYNC INNER CONE 2012- 1 X-IB5.SYNC08
848 / 854 FORD IB5 5SP 1ST 2ND 3PC SYNC CENTRE CONE 1 X-IB5.SYNC02
849 / 853 FORD IB5 5SP 1ST 2ND 3PC SYNC OUTER CONE 1 X-IB5.SYNC03
858 FORD IB5 5SP 3RD 3PC SYNC INNER CONE 1 X-IB5.SYNC04
859 FORD IB5 5SP 3RD 3PC SYNC CENTER CONE 1 X-IB5.SYNC05
860 FORD IB5 5SP 3RD 3PC SYNC OUTER CONE 1 X-IB5.SYNC06
864 / 867 FORD IB5 5SP 3RD 4TH 5TH 1PC SYNC 1 X-IB5.SYNC07

Metal Clad Seals (MAN0625)

REF DESCRIPTION QUANTITY PART NO
150 IB5/MX65 FORD OILSEAL (21.5x48x8.4) 1 X-IB5.MCS02
152 / 153 IB5 FORD OILSEAL (40x55x8) 1 X-IB5.MCS01

Sealing Rings & O-Rings (MAN0690)

REF DESCRIPTION QUANTITY PART NO
151 IB5 FORD SELECTOR SHAFT SEAL 1 X-IB5.OR01